Terminy wprowadzenia KAS ON-LINE

Zgodnie obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line muszą posiadać podatnicy, którzy:

  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • dokonują sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. muszą posiadać kasy on-line podatnicy:

  • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. sprzedaż na kasach on-line muszą ewidencjonować, również podatnicy, którzy świadczą usługi:

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

W związku z epidemią COVID-19 terminy wprowadzenia kas zostały wydłużone. Sprawdź: zmiana-terminu-wprowadzenia-kas-fiskalnych-on-line