Usługi księgowe

Zdajemy sobie sprawę jak różne są firmy pod względem specyfiki, wielkości, obowiązków podatkowych oraz wymagań samych przedsiębiorców, dlatego też ceny ustalamy indywidualnie z klientem. Nasze ceny są konkurencyjne na rynku.

PROMOCJE:

 • Poleć Nas innym i zyskaj rabat do 50%
 • 10% rabatu na usługi księgowe przez pierwsze 12 miesięcy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Karta podatkowa

 • prowadzenie rozliczeń VAT ( w tym sporządzanie deklaracji z tyt. VAT, JPK) oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego,
 • sporządzanie oraz przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznego zeznania podatkowego ( PIT 16A),
 • inne prace indywidualnie uzgodnione z klientem.

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie rozliczeń VAT ( w tym sporządzanie deklaracji z tyt. VAT, JPK) oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie oraz przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznego zeznania podatkowego ( PIT 28),
 • inne prace indywidualnie uzgodnione z klientem.

Księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie rozliczeń VAT ( w tym sporządzanie deklaracji z tyt. VAT JPK) oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku dochodowego,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie oraz przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznego zeznania podatkowego ( PIT 36/ PIT 36L),
 • inne prace indywidualnie uzgodnione z klientem.

Księgi handlowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych / wyposażenia / wartości niematerialnych i prawnych do celów księgowych oraz podatkowych,
 • naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie rozliczeń VAT ( w tym sporządzanie deklaracji z tyt. VAT, JPK) oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego,
 • ustalanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych / prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych PIT / CIT,
 • sporządzanie obowiązkowych informacji dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań,
 • sporządzanie podstawowych raportów w języku polskim (Bilans, Rachunek zysków i strat)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • inne prace indywidualnie uzgodnione z klientem.

Rozliczenia kadrowo - płacowe oraz ZUS

 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem / zwalnianiem pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę / umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło),
 • prowadzenie dokumentacji zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS właściciela oraz pracowników,
 • sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz przekazywanie ich do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego,
 • inne prace indywidualnie uzgodnione z klientem.

Pomoc przy zakładaniu firmy

 • pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej dla twojej przyszłej firmy,
 • pomagamy w załatwianiu formalności związanych z rozpoczęciem twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami i razem stworzymy optymalny plan księgowy dostosowany do potrzeb Twojej firmy.