Rozszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnienia z VAT z tytułu obrotu

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza m.in. zakaz korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT ( do 200.000 zł obrotu) kolejnych grup przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży towarów lub usług (wymienionych poniżej) od 1 września 2019 r. musi być czynnym podatnikiem VAT niezależnie od wartości obrotu:

1) detalicznej i hurtowej części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3)    oraz motocykli (PKWiU 45.4)

2) na odległość (sprzedaż przez internet, telefon):

-> preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1)

-> komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26)

-> urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętów gospodarstwa domowego ( PKWiU 27)

-> maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28)

3) usług ściągania długów, w tym factoringu.

Zatem, przedsiębiorca powinien najpóźniej do końca sierpnia złożyć dokument rejestracyjny VAT-R rejestrując się jako podatnik VAT czynny, a także prowadzić ewidencję VAT oraz składać odpowiednie deklaracje.