Od kiedy obowiązkowy split payment?

Nowelizacja ustawy o VAT wnosząca obowiązek stosowania split payment, czyli tzw. metody podzielonej płatności miała obowiązywać od 1 września 2019 r. Ustawodawca, jednak wydłużył termin, powyższe rozwiązania mają obowiązywać od 1 listopada 2019 r.

W związku z nowelizacją Ustawy o VAT przypominamy, że faktury za transakcje objęte obowiązkowo mechanizmem split payment będą musiały zawierać dodatkowy element tj. napis „mechanizm podzielonej płatności”.