Polska firma w Niemczech

Jeżeli Twoja firma świadczy usługi na terenie Niemiec możesz być zobligowany do rejestracji swojej firmy w niemieckim Urzędzie Skarbowym oraz podlegać opodatkowaniu Bauabzugsteuer. Możesz uniknąć potrącenia tego podatku uzyskując odpowiednie zwolnienie wydane przez niemiecki Finanzamt (potocznie zwane freistellung). Jeżeli nie dopełnisz odpowiednich formalności Twój kontrahent pomniejszy twoje należności o 15%. Potrąconą kwotę będzie zobowiązany odprowadzić do Urzędu Skarbowego w Niemczech.

 • skompletowanie potrzebnych dokumentów
 • utworzenie wniosku rejestracyjnego
 • wysyłka kompletnego wniosku z załącznikami do odpowiedniego Fiananzamtu
 • odpowiedzi na dodatkowe wyjaśnienia, do których wezwie Urząd Skarbowy.

 • skompletowanie potrzebnych dokumentów
 • utworzenie wniosku dotyczącego zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech
 • wysyłka kompletnego wniosku z załącznikami do odpowiedniego Fiananzamtu
 • odpowiedzi na dodatkowe wyjaśnienia, do których wezwie Urząd Skarbowy.

 • skompletowanie potrzebnych dokumentów
 • utworzenie wniosku o zwrot wpłaconego podatku
 • wysyłka kompletnego wniosku z załącznikami do odpowiedniego Fiananzamtu

 • skompletowanie potrzebnych dokumentów
 • wypełnienie sprawozdania z działalności Twojej firmy w Niemczech
 • wysyłka kompletnego wniosku z załącznikami do odpowiedniego Fiananzamtu

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu.