Zmiana terminu wprowadzenia kas fiskalnych ON-LINE

W dniu 18 czerwca 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.06.2020 roku w sprawie przedłużenia terminów wprowadzenia kas ON-LINE.

 

Od 1 lipca 2020 r. 1 stycznia 2021 r. muszą posiadać kasy on-line podatnicy:

  • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. 1 lipca 2021 r. sprzedaż na kasach on-line muszą ewidencjonować, również podatnicy, którzy świadczą usługi:

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.