Zmiana stawki PIT z 18% na 17% oraz podwyższenie KUP

Ustawa obniżająca stawkę podatku z 18% na 17% została podpisana przez Prezydenta i zacznie obowiązywać od dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. Obniżka podatku dotyczy tylko pierwszego progu podatkowego, czyli do dochodów nieprzekraczających 85.528 zł. Podatek od nadwyżki dalej będzie wynosił 32%.

Obniżenie podatku dotyczy wszystkich, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), czyli obejmuje przychody uzyskiwane m.in.:

  • z umów o pracę,
  • z umów zlecenie i o dzieło,
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych,
  • z emerytur i rent,
  • z praw majątkowych.

W związku z wprowadzeniem zmiany w ciągu roku podatkowego stawka podatku za dochody osiągnięte w 2019 roku wyniesie 17,75% dla pierwszego progu podatkowego, drugi próg bez zmian (32%).

Przy obliczaniu wynagrodzeń na wniosek podatnika pracodawca ma obowiązek od 1.10. – 31.12.2019 obliczać zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem stawki 17,75%. Taka sytuacja może mieć miejsce w sytuacji rozpoczęcia pracy pod koniec roku 2019. Wtedy pracodawca jeżeli nie otrzyma wniosku od pracownika obliczając zaliczkę pobierze 17%, więc przy rozliczeniu rocznym podatnik będzie musiał dopłacić podatek, ponieważ stawka roczna w 2019 wynosi 17,75%. Natomiast od 2020 roku od dochodów w pierwszym progu podatkowym stawka będzie wynosić 17%.

 

Od 1 października 2019 roku zmianie ulegają również koszty uzyskania przychodów tzw. KUP dla pracowników.

Roczne koszty

Obecne KUP w zł     (od 2008r.)

KUP w zł po zmianie

Dla jedno-etatowców

1335,00

3000,00

Dla dojeżdżających jedno-etatowców

1668,72

3600,00
Dla wielo-etatowców

2002,05

4500,00

Dla dojeżdżających wielo-etatowców 2502,56

5400,00