Odwrotne obciążenie kontra SPLIT PAYMENT, czyli przepisy przejściowe

Zgodnie z uchwalonymi zmianami od 1 listopada 2019 wchodzą w życie przepisy związane z obowiązkowym split payment, czyli tzw. obowiązkowa podzielona płatność. Dotyczyć ona będzie dostawy towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy VAT. Załącznik ten zawiera m.in. towary i usługi, które do tej pory były objęte krajowym mechanizmem odwrotnego obciążenia, jak również do dostawy węgla i produktów węglowych, odbiorników telewizyjnych, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych czy też maszyn i urządzeń elektrycznych. Odwrotne obciążenie stosowane przy świadczeniu usług, których miejsce opodatkowania podatkiem VAT jest poza Polską pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Załącznik nr 11 oraz 14 ustawy o VAT z dniem 1 listopada będzie uchylony. Przedsiębiorców będzie obowiązywać nowy załącznik nr 15. Faktury za usługi i towary wymienione w załączniku nr 15 podatnicy będą wystawiać z naliczonym podatkiem VAT. Dodatkowo na fakturze wystawionej dla przedsiębiorcy, której wartość brutto będzie równa lub wyższa niż 15.000 zł muszą znaleźć się obowiązkowo wyrazy: „mechanizm podzielonej płatności”. Kupujący przedsiębiorca jest zobowiązany zapłacić za taką transakcję metodą split payment, jeżeli dokona zapłaty z pominięciem split payment to ponosi odpowiedzialność solidarną ze sprzedającym oraz nie będzie mógł zaliczyć tej faktury w koszty swojej działalności.

W związku z powyższymi zmianami podatników obowiązują przepisy przejściowe. Zatem, podatnik jest zobowiązany stosować przepisy obowiązujące przed 1 listopada 2019r., czyli bez mechanizmu podzielonej płatności (MPP), ale z odwrotnym obciążeniem (jeżeli dotyczy) w dwóch poniżej przedstawionych sytuacjach.

Kiedy dostawa towaru lub świadczenie usług z zał. 11 oraz 14 ustawy o VAT miało miejsce:

  • przed 1 listopada 2019 roku, a obowiązek podatkowy powstanie lub faktura zostanie wystawiona po 31.10.2019 roku.
  • po 31 października 2019 roku, jeżeli faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 roku.