Sprawdź czy dalej możesz korzystać z kwartalnego rozliczenia podatku VAT!

W związku z wprowadzeniem załącznika nr 15 do ustawy VAT, zmianie uległy również warunki korzystania z rozliczenia VAT kwartalnie.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rozliczenia VAT kwartalne może zdecydować się mały podatnik, czyli taki, którego obrót w ciągu roku nie przekracza 1 200 000 euro po przeliczeniu na złote, po spełnieniu dodatkowych kryteriów określonych w art. 99 ust.3a:

  • podatnik musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT przez okres powyżej 12 miesięcy,
  • podatnik nie może w danym kwartale lub poprzedzających go 4 kwartałach dokonać dostawy towarów z zał. 13 ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 50 000 zł.

Od 1 listopada zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadza zmiany w art. 99 ust. 3a pkt 2. Nowe brzmienie tego przepisu mówi, że podatnik nie może w danym kwartale lub poprzedzających go 4 kwartałach dokonać dostawy towarów i świadczenia usług z zał. 15 ustawy o VAT, chyba że łączna wartość bez podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 50 000 zł.

Do 1 listopada 2019 roku w przepisach w ogóle nie było mowy o świadczeniu usług zatem, jeżeli świadczysz usługi i dostarczasz towary z załącznika 15 ustawy o VAT, to należy zweryfikować czy w żadnym miesiącu z czterech poprzednich kwartałów nie przekroczyłeś kwoty 50 000 zł. Jeżeli przekroczyłeś, nie możesz rozliczać się kwartalnie z podatku VAT.

Przepisy przejściowe ustawy nowelizującej nakładają obowiązek na podatników, którzy z dniem 1 listopada 2019 tracą możliwość rozliczania VAT kwartalnie do składania deklaracji miesięcznych począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 roku.