Biała lista podatników, co to takiego?

Biała lista podatników, czyli prowadzony przez szafa Krajowej Administracji Skarbowej elektroniczny wykaz przedsiębiorców, zawierający dane o:

  • podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
  • podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym o podmiotach, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz ten dotyczy czynnych podatników VAT, będzie w nim również informacja o zgłoszonych numerach rachunków bankowych podatników na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat.

Zatem, jeżeli Ty jako przedsiębiorca dokonasz zakupów u innego przedsiębiorcy (czynnego podatnika VAT) w kwocie  15.000 zł lub wyższej za jednolitą transakcję gospodarczą to będziesz mieć obowiązek dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego na rachunek bankowy kontrahenta wykazany w wykazie szefa KAS. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione to nie zaliczysz tej faktury do kosztów uzyskania przychodów! Czyli zapłacisz wyższe podatki.

Przepisy o białej liście wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. , ale sankcje za wpłatę należności na inne konto niż podane w białej liście obowiązywać zaczną od Nowego Roku.