Koniec z odwrotnym obciążeniem!

2 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zniesiony, a nałożony zostanie obowiązkowy split payment przy sprzedaży towarów i usług z załącznika 15 Ustawy o VAT, ale dotyczyć będzie tylko faktur na kwotę równą lub większą niż 15.000 zł. Zatem faktury na kwotę niższą niż limit mogą, ale nie muszą być zapłacone metodą split payment.

Zastosowanie obowiązkowej podzielonej płatności będzie dotyczyć nie tylko podwykonawców, którzy byli objęci mechanizmem odwrotnego obciążenia lecz wszystkich podatników dokonujących zakupów z załącznika 15.

Załącznik 15 zawiera m.in. towary i usługi, które do tej pory były objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, jak również do dostawy węgla i produktów węglowych, odbiorników telewizyjnych, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych czy też maszyn i urządzeń elektrycznych.