Wpłaty na mikrorachunek podatkowy od 1.01.2020 r.

Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty podatków dochodowych PIT, CIT oraz podatku VAT będą dokonywane wyłącznie na mikrorachunek podatnika.

Zapraszam na stronę rządową https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/ w celu zapoznania się z informacjami o tym rachunku. Jest to konieczne, aby użyć poprawnego identyfikatora podatkowego przy generowaniu numeru mikrorachunku.

Poniżej link do wygenerowania swojego indywidualnego numeru mikrorachunku:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Ważne:

Wszystkie wpłaty dokonywane od 1 stycznia 2020 r. muszą być wpłacane na mikrorachunek, czyli już zaliczki za grudzień wpłacane w styczniu powinny być dokonane na indywidualny mikrorachunek podatnika.

Zaliczki na podatek dochodowy pracowników wpłacane są jedną zsumowaną kwotą na mikrorachunek przedsiębiorcy.