Numer NIP na paragonie

Ostatnio dostaliśmy zapytanie na temat krążących w mediach informacji o zmianach, które mają wprowadzić obowiązkowy element na paragonach, którym będzie NIP przedsiębiorcy.
W dniu 12 lipca został przyjęty przez Senat projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Powyższa ustawa w celu uniknięciu nieuczciwego procederu wystawiania faktur do paragonów fiskalnych nie odebranych przez klientów indywidualnych na rzecz zaprzyjaźnionych firm, które w rzeczywistości nie nabyły towarów/usług. Firmy na podstawie takich faktur odliczają podatek VAT oraz zawyżają koszty podatkowe.

Nowe przepisy wskazują, że uzyskanie przez przedsiębiorcę faktury do paragonu może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy paragon ten będzie zawierał NIP tego przedsiębiorcy. Jeżeli sprzedawca nie ma możliwości wystawienia paragonu z numerem NIP to ma obowiązek wystawić fakturę, a nie paragon. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, ustawodawca uważa, że już podczas zakupu podatnik wie w jakim celu kupuje towary/usługi tj. prywatnym czy firmowym i o tym zamiarze powinien w momencie zakupu poinformować sprzedawcę.

Ustawa przewiduje również określone sankcje za wystawienie dla przedsiębiorcy faktury do paragonu, na którym nie był ujęty NIP kupującego w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcji w tej samej wysokości co sprzedawca nie uniknie nabywca, który ujmie taką fakturę w swoich ewidencjach.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta. Przepisy te miały obowiązywać od 1 września 2019 r., jednak termin został odroczony do 1 stycznia 2020 r.

Aktualizacja w dn. 01.08.2019:  Ustawa podpisana przez Prezydenta. NIP na paragonie dla przedsiębiorcy obowiązkowo od 1 stycznia 2020 r.