Nowe oznaczenia na paragonie z kasy fiskalnej

Od 1 maja 2019r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wszyscy podatnicy, którzy zaczynają prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej po dniu 1 maja 2019r. są zobowiązani stosować nowe oznaczenia stawek tj.

  • litera A – stawka podstawowa 23%
  • litera B – stawka obniżona 7%
  • litera C – stawka obniżona 5%
  • litera D – stawka obniżona 0%
  • litera E – zwolnienie z podatku
  • litera F oraz G – pozostałe stawki podatku ( w tym tzw. zero techniczne stosowane w procedurze marży).

Natomiast termin 1 maja 2019r. nie obowiązuje podatników, którzy przed tym dniem prowadzili sprzedaż z zastosowaniem kas fiskalnych. Dla nich termin zmiany oznaczeń dla poszczególnych stawek został przesunięty do dnia 1 sierpnia 2019 r. i od tego dnia już obowiązkowo muszą używać oznaczeń literowych dla stawek VAT zgodnie z nowym rozporządzeniem.